Careers

รับสมัครพนักงานประจำ / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด / พนักงาน Part Time

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี
 • รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเข้ากะ
 • ค่าเข้าเครื่องแคชเชียร์ เบี้ยขยัน 
 • โบนัสทุกๆ 3 เดือน 
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • ประกันสังคม 
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 
 • ทุนการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี 
 • ประกันอุบัติเหตุ 
 • ค่าปฏิบัติงานพิเศษ ของเยี่ยมผู้ป่วย 

 

ติดต่อสอบถามที่ คุณชุมพล แดงพรหม โทร 091-004-7580