Bellinee's Bake & Brew ภูมิใจที่สมาชิกครอบครัวเบลลินี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระด

 

          ด้วยทักษะการชงกาแฟมาตรฐานสากล เราภูมิใจที่สมาชิกของครอบครัวเบลลินี่ คุณเกรียงไกร โนนทะขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก Espresso Italiano Champion 2018 ที่อิตาลี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน International Institute of Coffee Testers (IIAC)

 หน้า 1/1
1
[Go to top]